viernes, 15 de marzo de 2013

Anuncio Clio V6

Anuncio hamburguesa vegana

O anucio consta de 2 páxinal. A primeira coa imaxe da hamburguesa colócase na páxina impar, de tal modo que ó pasar a páxina vexamos no reverso, na páxina par, a imaxe dos ingredientes. A primeira páxina é unha composición sinxela que connsta da imaxe da hamburguesa e a palabra ''deliciosa''. A hamburguesa sitúase no tercio inferior horizontal. A palabra está na parte superior dereita. A segunda páxina, na páxina par, é unha imaxe dos ingredientes colocados nun prato, onde a zanahoria está colocada nunha diagonal da páxina. O logo da compañía está situado na esquina superior dereita.

Anuncio hamburguesa vegana páxina par

Anuncio hamburguesa vegana páxina impar

Anuncio BOBOLI

ANÁLISIS ANUNCIO REVISTA ''BOBOLI''

A composición consta de 3 elementos principais. O primeiro e o que máis chama a atención está formado pola rapaza e as duas pelotas. O segundo é unha continuidade de debuxos circulares que se seguen uns a outros según a lei da yestalt da continuidade. O terceiro é o logotipo formado por dúas pelotas na parte superior dereita do anuncio. Todo esto sobre un fondo branco. O punto de máxima importancia é o conxunto da rapaza coas dúas pelotas. Sitúase nos 2 terzos inferiores horizontais e ó longo dos 3 verticais. A pelota maior ten o nome do producto xusto encima da liña do terzo horizontal e inferior. A figura da rapaza coas pelotas crea unha liña de tensión diagonal que dirixe a vista á esquina inferior dereita, onde se atopa o nome da páxina web do producto. O punto onde se encontra a mirada da rapaza está localizado no cruce das raias dos terzos primeiros horizontal e vertical, facendo así un punto de gran atracción. Na esquina superior encóntrase o lema do producto cunha letra que semella de máquina de escribir, ó igual que a frase que introduce o logotipo na esquina superior dereita ou a dirección da web.